Marketing regionalny. Co to takiego i jak go realizować?

Marketing regionalny, zwany także terytorialnym, jest specyficzną gałęzią marketingu. Jednostki terytorialne takie jak miasta, gminy, powiaty czy województwa powinny mieć wizję rozwoju i zarządzania swoimi zasobami. Wizję tą można realizować właśnie poprzez działania marketingu regionalnego.

Czym jest marketing regionalny?

Każdy region, czy miasta znajdujące się w nim, mają własną specyfikę. Rożne uwarunkowania społeczno- ekonomiczne powodują, że każda gmina czy powiat powinny posiadać swoją strategię marketingową. Zawsze, w ostatecznym rozrachunku powinno chodzić o polepszenie dobrobytu i warunków życiowych swoich mieszkańców. Mimo, że reguły marketingu są podobne i dla firm i dla podmiotów regionalnych, to jednak te drugie mają nieco trudniejsze zadanie. Jednostka terytorialna jest bowiem bardzo skomplikowanym i specyficznym organizmem.

Lider i mieszkańcy

Do skutecznej realizacji marketingu regionalnego niezbędny jest odpowiedni lider. Nieważne czy to wójt czy marszałek. Ważne jest natomiast, aby osoba stojąca na górze danego regionu, miała jasną wizję jego rozwoju. Dobrze też, gdyby osoba taka umiała dobrać sobie odpowiednio do tego celu współpracowników. Niczego jednak nie da się zrobić, bez przekonania mieszkańców do swojej wizji. Najlepiej zarazić ją jak największą ich liczbę i zyskać wiele przychylnych osób.

Kolejność działań

Bardzo ważne na samym początku jest stworzenie odpowiedniej strategii działania. Strategia ta powinna być starannie dostosowana do warunków panujących w danym regionie. W zależności od tych warunków główne działania będą się skupiać na handlu, przemyśle czy turystyce. Strategia powinna być realizowana systematycznie i nawet przez kilka lat, aby można było widzieć jej efekty. Najważniejsze jednak, aby dopracować najpierw wszystkie szczegóły naszego produktu tak, aby było co promować.

Waga komunikacji

Ważne też jest odpowiednie komunikowanie wszystkich działań z mieszkańcami. W zależności od danej grupy docelowej, można w tym celu użyć różnych kanałów, np. mediów społecznościowych czy prasy lokalnej. Jeśli nasze działania zaczynają przynosić efekty, trzeba to jak najbardziej nagłośnić. Każdy z etapów działania powinniśmy poddać analizie i wyciągać wnioski, jeśli coś poszło nie tak.

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

1 thought on “Marketing regionalny. Co to takiego i jak go realizować?

  1. Prowadząc działania regionalne należy uwzględnić inne rodzaje aktywności niż w kampaniach na cały kraj. Tutaj, w regionie większość działań będzie poza Internetem. Nie można jednak zapominać, że Internet jest równie ważny. Co więcej, jego znaczenie z roku na rok się zwiększa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *